Landsbygden nr 1 februari 2020

Om publikationen

Löpnummer: 1:2020

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 4

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Landsbygden nr 1 jan 2020

I detta nummer av Landsbygden kan du bland annat läsa om hur en ny ansökningsperiod inletts för både Klimatklivet och SAM. Du får också en rapport från en träff som anordnades i november på Nordvikskolan om forskning och innovationer i Norrland. Och för dig som är nyfiken på att börja producera ekologiskt kommer det åter finnas möjlighet till rådgivning - läs mer om hur du anmäler ditt intresse för detta.

Kontakt