Landsbygden nr 1, april 2017

Om publikationen

Löpnummer: 1:2017

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 4

Publikationstyp: Nyhetsbrev

I det här numret av nyhetsbrevet Landsbygden kan du läsa om:

Snart förbjudet att hålla tjurar och stuta uppbundna
Skydda dina fåglar mot smitta
Nur är det dags att söka jordbrukarstöd!
Hur mycket kompensationsstöd får jag?
Ska du ta över ett jordbruksföretag?
Har du problem med stora fåglar som orsakar skador på jordbruksmarken?
Lova-bidrag

Kontakt