Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kvicksilver i insjöfisk

Om publikationen

Löpnummer:
10
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
110
Publikationstyp:
Rapport

Stora mängder kvicksilver har genom historien spridits till naturmiljön vilket har resulterat i förhöjda halter av kvicksilver i insjöfisk.

För Västernorrlands län uppgår de totala utsläppen till några hundra ton och halterna i länets insjöfiskar är bland de högsta i landet. Utsläpp till luft kan färdas långa sträckor och det mesta kvicksilvret som deponerats på land ackumuleras i markens översta organiska lager.

Trots stora utsläppsminskningar finns ett antropogent tillskott i depositionen samt ett stort marklager.

Kontakt