Kvicksilver i insjöfisk

Om publikationen

Löpnummer: 10

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 110

Publikationstyp: Rapport

Stora mängder kvicksilver har genom historien spridits till naturmiljön vilket har resulterat i förhöjda halter av kvicksilver i insjöfisk.

För Västernorrlands län uppgår de totala utsläppen till några hundra ton och halterna i länets insjöfiskar är bland de högsta i landet. Utsläpp till luft kan färdas långa sträckor och det mesta kvicksilvret som deponerats på land ackumuleras i markens översta organiska lager.

Trots stora utsläppsminskningar finns ett antropogent tillskott i depositionen samt ett stort marklager.

Kontakt