Kustfågelinventering BSPA Höga Kusten

Om publikationen

Löpnummer: 2014:5

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 23

Publikationstyp: Rapport

Det här är en rapport över den kustfågelinventering som genomfördes 2013 för följa upp den indikator som tagits fram för kustfågel inom BSPA Höga Kusten.

Kontakt