Kustfågelinventering BSPA Höga Kusten

Om publikationen

Löpnummer:
2014:5
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport

Det här är en rapport över den kustfågelinventering som genomfördes 2013 för följa upp den indikator som tagits fram för kustfågel inom BSPA Höga Kusten.

Kontakt