Konsekvenser och behov av åtgärder - klimatförändringar i Västernorrlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2014:19
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
96
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten redovisar hur klimatförändringarna kan påverka länet, vilka konsekvenser som kan uppstå samt vilka behov av klimatanpassning som finns. Den innehåller även förslag på åtgärder som kan genomföras för att samhället ska bli mindre sårbart för dessa klimatförändringar.

Kontakt