Klimatförändringar och kulturhistoriska byggnader

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 12

Publikationstyp: Broschyr/folder

Broschyren fokuserar på de exteriöra problemen som kan uppstå på byggnader med fasader av trä eller puts och murbruk, i ett förändrat klimat med högre temperaturer och ökad nederbörd.

Kontakt