Klimatanpassning i fysisk planering - vägledning från länsstyrelserna

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 978-91-86533-61-8

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 163

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Sveriges länsstyrelser har gemensamt tagit fram en vägledning för hur kommuner kan arbeta med klimatanpassning i den fysiska planeringen. En folder samt en poster som beskriver arbetsprocessen att arbeta fram en klimatanpassningsplan finns även att ladda ner. Dessa finns i svensk och engelsk version.

Kontakt