Klimatanpassning i fysisk planering - vägledning från länsstyrelserna

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
978-91-86533-61-8
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
163
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Sveriges länsstyrelser har gemensamt tagit fram en vägledning för hur kommuner kan arbeta med klimatanpassning i den fysiska planeringen. En folder samt en poster som beskriver arbetsprocessen att arbeta fram en klimatanpassningsplan finns även att ladda ner. Dessa finns i svensk och engelsk version.

Kontakt