Jämtgaveln

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 2

Publikationstyp: Broschyr/folder

Välkommen till Jämtgaveln!

Reservatet är ett flackt område där skog, myr,
sumpskog och vattendrag bildar en mosaik av
olika naturtyper. Här kan du vandra genom
gammal skog, präglad av ett stort antal
bränder. Fina möjligheter till fritidsfiske finns
i Torringen, Värsjön, Nybyggesjön och Ovån.
Reservatet har många leder samt rastplatser
och övernattningsstugor som underlättar för
dig som besökare. Området har också en
spännande kulturhistoria som du kan läsa mer
om på de tematavlor som finns uppsatta inom
reservatet.

Kontakt