Jakten på möjligheter i en ny tid - stora flytt och boendestudien 2015

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
81
Publikationstyp:
Rapport

I den här studien har Kairos Future undersökt det svenska flytt- och boendelandskapet och hur det kan komma att utvecklas de kommande åren. Studien bygger på en rad metoder, såväl kvalitativa, som kvantitativa i form av bl. a en enkätundersökning som 6000 svenskar besvarat.

Kontakt