Jakten på möjligheter i en ny tid - stora flytt och boendestudien 2015

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 81

Publikationstyp: Rapport

I den här studien har Kairos Future undersökt det svenska flytt- och boendelandskapet och hur det kan komma att utvecklas de kommande åren. Studien bygger på en rad metoder, såväl kvalitativa, som kvantitativa i form av bl. a en enkätundersökning som 6000 svenskar besvarat.

Kontakt