Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av tallkapuschingbaggar i södra Norrland

Om publikationen

Löpnummer:
2004:1
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
45
Publikationstyp:
Rapport

Åtgärdsprogram för hotade arter ingår som delmål i sex av de 15 nationella miljömålen. Det senaste året har staten, genom Naturvårdsverket, satsat storia resurser på detta arbete. I samband med satsningen har samtliga länsstyrelser i Sverige fått det nationella ansvaret för att ta fram minst ett åtgärdsprogram för hotade arter.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har fått det nationella ansvaret att ta fram ett åtgärds-program för: "Brandinsekter i boreal skog". Denna rapport är ett av de underlag som skall ligga till grund för framtagandet av åtgärdsprogrammet som är planerat att redovisas under 2005.

Kontakt