Inventering av tallkapuschingbaggar i södra Norrland

Om publikationen

Löpnummer: 2004:1

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 45

Publikationstyp: Rapport

Åtgärdsprogram för hotade arter ingår som delmål i sex av de 15 nationella miljömålen. Det senaste året har staten, genom Naturvårdsverket, satsat storia resurser på detta arbete. I samband med satsningen har samtliga länsstyrelser i Sverige fått det nationella ansvaret för att ta fram minst ett åtgärdsprogram för hotade arter.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har fått det nationella ansvaret att ta fram ett åtgärds-program för: "Brandinsekter i boreal skog". Denna rapport är ett av de underlag som skall ligga till grund för framtagandet av åtgärdsprogrammet som är planerat att redovisas under 2005.

Kontakt