Inventering av svamp 2006-2007

Om publikationen

Löpnummer:
2007:13
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport

Inom projektet Åtgärdsprogram för hotade svamparter engagerar Länsstyrelserna erfarna svampkännare och fältmykologer med lokalkännedom inom de regioner som inventeras. Projektet syftar till att tidigare kända svamplokaler besöks och att svampar i de aktuella släktena registreras liksom följearter.

Kontakt