Inventering av svamp 2006-2007

Om publikationen

Löpnummer: 2007:13

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Inom projektet Åtgärdsprogram för hotade svamparter engagerar Länsstyrelserna erfarna svampkännare och fältmykologer med lokalkännedom inom de regioner som inventeras. Projektet syftar till att tidigare kända svamplokaler besöks och att svampar i de aktuella släktena registreras liksom följearter.

Kontakt