Inventering av strandsandjägare i Västernorrland 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2007:15
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

En inventering av förekomsterna av strandsandjägare i Västernorrland. Arbetet har skett inom ramen för Åtgärdsprogram för strandsandjägare.

Kontakt