Inventering av strandsandjägare i Västernorrland 2007

Om publikationen

Löpnummer: 2007:15

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

En inventering av förekomsterna av strandsandjägare i Västernorrland. Arbetet har skett inom ramen för Åtgärdsprogram för strandsandjägare.

Kontakt