Åskoväder i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Inventering av större vattensalamander 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2008:9
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
86
Publikationstyp:
Rapport

Denna inventering har genomförts inom Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) som är en satsning för att nå miljökvalitetsmålet ett rikt växt- och djurliv och övriga ekosystemrelaterade miljömål. Målet är att antalet hotade arter ska reduceras med 30 % till 2015 och förlusten av biologisk mångfald ska stoppas till 2010.

Kontakt