Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av stora rovdjur 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:14
Diarienummer:
502-7258-17
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten omfattar det slutliga resultat från inventeringar av lodjur, järv, varg, björn och kungsörn, genomförda under 2016-2017.

Inventeringarna har genomförts enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2007:10) och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2012:1 och NFS 2014:23) gällande ändring i ovan nämnda föreskrifter samt de av Naturvårdsverket lämnade instruktionerna för inventering.

Rapportsystemet ”Skandobs.se” har genererat sammanlagt 353 rapporter från allmänheten om observationer av stora rovdjur och deras spår under perioden 1 januari - 17 oktober 2017. Det är en ökning jämfört med samma tidsperiod 2016 när 224 rapporter inkom genom Skandobs.

Inventeringen ska ingå i länsstyrelsernas regionala förvaltningsansvar för rovdjuren och även vara en del i arbetet med att förhindra kriminalitet som gäller djur.

Inventeringsresultaten ska utgöra underlag:

  • för uppföljning av mål för rovdjursstammarnas status och utveckling
  • vid uppföljning av effekterna av vidtagna skadeförebyggande åtgärder
  • vid planering av framtida skadeförebyggande åtgärder
  • vid beslut om jakt efter stora rovdjur.

I renskötselområdet utgör inventeringsresultaten underlag:

  • för Sametinget vid beslut om fördelning av ersättning för rovdjursförekomst i samebyarna, enligt sametingets föreskrifter
  • för Sametinget vid beslut om skadeförebyggande åtgärder för att förhindra skador av rovdjur på ren, enligt Sametingets föreskrifter.

Kontakt