Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av stora rovdjur 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:12
Diarienummer:
502-7336-16
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten omfattar det slutliga resultat från vinterns inventeringar av lodjur, järv, varg, björn och kungsörn. Inventeringarna har genomförts enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2007:10) samt de av naturvårdsverket lämnade instruktionerna för inventering.

Kontakt