Inventering av stora rovdjur 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:12

Diarienummer: 502-7336-16

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Rapporten omfattar det slutliga resultat från vinterns inventeringar av lodjur, järv, varg, björn och kungsörn. Inventeringarna har genomförts enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2007:10) samt de av naturvårdsverket lämnade instruktionerna för inventering.

Kontakt