Inventering av rikkärr i Sollefteå kommun 2007

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Åtgärdsprogrammet för rikkärr är en satsning som Naturvårdsverket och Länsstyrelserna har initierat för åren 2006-2010.

Rikkärr är en typ av våtmark som ofta är rika på arter och förhållandevis rika på mineraler. Rikkärren återfinns i områden där berggrunden eller jordarterna är rika på kalk vilket gynnar förekomsten av vissa brunmossor och orkidéer.

Kontakt