Inventering av rikkärr i Ånge kommun 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2006:6

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 62

Publikationstyp: Rapport

Åtgärdsprogram för hotade arter ingår som delmål i sex av de nationella miljömålen och under de senaste åren har staten, genom Naturvårdsverket satsat stora resurser på detta arbete. I samband med den satsningen har samtliga länsstyrelser i Sverige det nationella ansvaret att ta fram ett eller flera åtgärdsprogram för hotade arter.

Denna inventering av rikkärr som genomförts i Västernorrlands län under 2006 är ett första steg för att förbättra kunskapen om rikkärrens status i länet. Denna inledande inventering genomfördes i Borgsjö rikkärrsområde i Ånge kommun.

Inventeringen är en viktigt del i det underlag som behövs för att bedöma statusen för rikkärren i länet och för att ge en bättre kunskap om naturvärden och eventuella behov av restaurering.

Kontakt