Inventering av rikkärr i Ånge kommun 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2006:6
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
62
Publikationstyp:
Rapport

Åtgärdsprogram för hotade arter ingår som delmål i sex av de nationella miljömålen och under de senaste åren har staten, genom Naturvårdsverket satsat stora resurser på detta arbete. I samband med den satsningen har samtliga länsstyrelser i Sverige det nationella ansvaret att ta fram ett eller flera åtgärdsprogram för hotade arter.

Denna inventering av rikkärr som genomförts i Västernorrlands län under 2006 är ett första steg för att förbättra kunskapen om rikkärrens status i länet. Denna inledande inventering genomfördes i Borgsjö rikkärrsområde i Ånge kommun.

Inventeringen är en viktigt del i det underlag som behövs för att bedöma statusen för rikkärren i länet och för att ge en bättre kunskap om naturvärden och eventuella behov av restaurering.

Kontakt