Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av potentiella lokaler för större barkplattbagge Ångermanland

Om publikationen

Löpnummer:
2016:5
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
15
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport är en redovisning av en inventering av den hotade arten större barkplattbagge, en art upptagen inom art-och habitatdirektivet som även fått ett eget åtgärdsprogram i Sverige.

Urvalet av inventerade lokaler baseras på beståndsdata från Holmenskog och utgår från ett landskapsekologiskt perspektiv.

Inventeringen företogs sommaren 2014 i norra och mellersta delarna av Örnsköldsviks kommun.

Planering av inventeringen har skett av Pekka Bader, enheten för skyddad natur, och Per Sander, enheten för miljöanalys och viltförvaltning. Inventeringen har utförts av Agnetha Toomingas. Kerstin Wörler har medverkat i att skriva rapporten.

Kontakt