Inventering av ortolansparv i Örnsköldsviks kommun

Om publikationen

Löpnummer: 2017:10

Diarienummer: 511-5645-17

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Under våren 2016 utfördes en inventering av ortolansparv på hyggen i Örnsköldsviks kommun. Ur 3 918 hyggesanmälningar åren 2009-2013 med areal större än 5 hektar valdes slumpmässigt 111 hyggen ut för inventering.

Under 10 dagar inventerades totalt 62 hyggen och på fyra av dessa påträffades ortolansparvar vilket motsvarade 6,5 procent av hyggena.

Kontakt