Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av ortolansparv i Örnsköldsviks kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2017:10
Diarienummer:
511-5645-17
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

Under våren 2016 utfördes en inventering av ortolansparv på hyggen i Örnsköldsviks kommun. Ur 3 918 hyggesanmälningar åren 2009-2013 med areal större än 5 hektar valdes slumpmässigt 111 hyggen ut för inventering.

Under 10 dagar inventerades totalt 62 hyggen och på fyra av dessa påträffades ortolansparvar vilket motsvarade 6,5 procent av hyggena.

Kontakt