Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av klådris, Myricaria germanica, i Västernorrland 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2011:12
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport

Under inventeringen har besök gjorts till lokaler längs Fjällsjöälven, Ångermanälven, Faxälven, Indalsälven och Ljungan. De flesta lokaler är kända sedan tidigare men även nya lokaler har upptäckts. Fynd av arten har gjorts på endast 18 lokaler, 34 lokaler var utan några fynd. För flera av de kända lokalerna är trenden minskande. Men det finns lokaler som visar på en ökande trend.

Kontakt