Inventering av klådris, Myricaria germanica, i Västernorrland 2010

Om publikationen

Löpnummer: 2011:12

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 37

Publikationstyp: Rapport

Under inventeringen har besök gjorts till lokaler längs Fjällsjöälven, Ångermanälven, Faxälven, Indalsälven och Ljungan. De flesta lokaler är kända sedan tidigare men även nya lokaler har upptäckts. Fynd av arten har gjorts på endast 18 lokaler, 34 lokaler var utan några fynd. För flera av de kända lokalerna är trenden minskande. Men det finns lokaler som visar på en ökande trend.

Kontakt