Inventering av jättepraktbagge Höga kusten Ångermanland

Om publikationen

Löpnummer: 2010:7

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 59

Publikationstyp: Rapport

En inventering av jättepraktbagge har genomförts inom Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) som är en satsning för att nå miljökvalitetsmålet ett rikt växt- och djurliv och övriga ekosystemrelaterade miljömål.

Kontakt