Inventering av jättepraktbagge Höga kusten Ångermanland

Om publikationen

Löpnummer:
2010:7
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
59
Publikationstyp:
Rapport

En inventering av jättepraktbagge har genomförts inom Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) som är en satsning för att nå miljökvalitetsmålet ett rikt växt- och djurliv och övriga ekosystemrelaterade miljömål.

Kontakt