Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av ävjepilört, Persicaria foliosa, i Västernorrland 2009-2010

Om publikationen

Löpnummer:
2011:13
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport

Inventeringen för den här rapporten påbörjade sommaren 2009, men fick avbrytas på grund av det höga vattenflödet som gjorde inventeringen svår att genomföra.

Inventeringen har genomförts i både Medelpad och Ångermanland. I områden kring Ljungan, Indalsälven, Faxälven och Ångermanälven. Både kända lokaler och nya lokaler har besökts. Inventeringen gjordes bitvis med hjälp av kajak för att ta sig ut till holmar och andra svåråtkomliga strandpartier.

Av de 36 inventerade lokalerna gjordes fynd av P. foliosa i 15 av dem. Arten växte i varierande utsträckning i de olika lokalerna. Av dessa var det 10 lokaler som var nya. Så länge som det inte växer igen på stränderna och vattenståndet får variera och vara lågt under delar av säsongen så har arten fortsatt goda förutsättningar.

Kontakt