Inventering av ängsvampar i Västernorrland 2009-2010

Om publikationen

Löpnummer: 2011:14

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Inventeringen har genomförts inom Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) som är en satsning för att nå miljökvalitetsmålet ett rikt- växt- och djurliv och övriga ekosystemrelaterade miljömål. Målet är att antalet hotade arter ska reduceras med 30 % till 2015.

Denna inventering som genomförts i Västernorrlands län under hösten 2009 och 2010, är ett steg för att förbättra kunskapen om utbredningen ängsvampar i länet och riket. Framförallt de två arter fager vaxskivling och blårödling som förekommer i länet.

Kontakt