Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av ängsvampar i Västernorrland 2009-2010

Om publikationen

Löpnummer:
2011:14
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Inventeringen har genomförts inom Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) som är en satsning för att nå miljökvalitetsmålet ett rikt- växt- och djurliv och övriga ekosystemrelaterade miljömål. Målet är att antalet hotade arter ska reduceras med 30 % till 2015.

Denna inventering som genomförts i Västernorrlands län under hösten 2009 och 2010, är ett steg för att förbättra kunskapen om utbredningen ängsvampar i länet och riket. Framförallt de två arter fager vaxskivling och blårödling som förekommer i länet.

Kontakt