Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Insekter i naturvårdsbrända områden i fyra Norrlandslän inom Life Taiga

Om publikationen

Löpnummer:
2019:05
Diarienummer:
512-87-15
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
77
Publikationstyp:
Rapport
Insekter inom naturvårdsbrända områden i fyra Norrlandslän inom Life Taiga

I länsstyrelsernas naturvårdsuppdrag ingår att skydda och bevara arter och miljöer. Flera arter behöver återkommande bränder för att överleva.

Naturvårdsbränning är den skötselmetod som mest efterliknar effekterna av de naturliga bränder som tallmiljöer är anpassade till.

Under åren 2015-2019 samarbetar 14 av Sveriges länsstyrelser i EU-projektet Life Taiga. Omkring 120 bränningar ska göras för att väcka nytt liv i skogen. Det är en del av EU:s och länsstyrelsernas arbete för att hjälpa utrotningshotade arter och deras livsmiljöer.

Kontakt