Identifiering och avgränsning av naturtyper och habitat vid Grundsundakusten

Om publikationen

Löpnummer:
2019:10
Diarienummer:
511-6536-19
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
45
Publikationstyp:
Rapport

Under sensommaren 2019 inventerades havsbotten utmed Grundsundakusten i länets nordligaste del. Inventeringen är ett viktigt led i länsstyrelsens arbete med att öka kunskapen om länets marina miljö och förekomsten av områden med höga marina värden. Det är också ett led i det regionala miljömålsarbetet kring målet Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Resultatet visar på delområden med höga marina naturvärden, såsom blåmusslor, tång och höga kärlväxter och det kommer tillsammans med annan kunskap att utgöra ett viktigt underlag vid t ex marint områdesskydd, miljöprövningar och fysisk planering.

Kontakt