Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hemlöshet - en fråga om bostäder

Om publikationen

Löpnummer:
2015:2
Diarienummer:
405-24754-2014
ISBN/ISSN-nr:
978-91-87423-82-6
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

Regeringen gav i januari 2012 länsstyrelserna ett treårigt uppdrag att utifrån bostadsförsörjningsansvaret stödja kommunerna i deras planering av arbetet med att motverka hemslöshet, i synnerhet bland barnfamiljer som riskerar att drabbas av vräkning.

Denna rapport är en redovisning för hur länsstyrelserna har genomfört uppdraget. Rapporten utgör också ett kunskapsunderlag då den innehåller utdrag ur gällande lagstiftning på området, beskrivning av de utmaningar kommunerna står inför, vilka verktyg och metoder kommunerna kan använda samt ett flertal goda exempel från olika delar av landet.

Kontakt