Helvetesbrännan

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 2

Publikationstyp: Broschyr/folder

Välkommen till Helvetesbrännan!

Personen som gav Helvetesbrännan dess svavelosande
namn hade uppenbarligen tagit djupt intryck av det
storkuperade landskapets vresiga blockighet med
sotiga skogar härjade av återkommande skogsbränder.
Idag kvarstår detta väglösa och 34 kvadratkilometer
stora naturreservat som en av våra sista verkliga vildmarker. På få ställen utanför fjällregionen finns en
skyddad skog av samma storlek.

Kontakt