Havsplanering, våren 2017

Om publikationen

Löpnummer: Våren 2017

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 6

Publikationstyp: Nyhetsbrev

De tre samordnande länsstyrelserna vill med detta brev informera om länsstyrelsernas arbete med den statliga havsplaneringen, den kommunala planeringen av kust och hav och andra intressanta initiativ med bäring på havs- och kustplanering.

I början på december presenterade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) de första tidiga skisserna till havsplaner för Sveriges tre havsplanområden: Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken.

Kontakt