Havsplanering nr 2, juni 2018

Om publikationen

Publiceringsår: 2018

Publikationstyp: Nyhetsbrev

De tre samordnande länsstyrelserna vill med detta brev informera om länsstyrelsernas arbete med den statliga havsplaneringen, den kommunala planeringen av kust och hav och andra intressanta initiativ med bäring på havs- och kustplanering.

I detta nummer kan du bland annat läsa om startmöten för samråd om Sveriges havsplaner.

Kontakt