Havsplanering - nuläge Bottniska viken 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2014:25
Diarienummer:
408-3446-14
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
138
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Havet är en resurs som uppmärksammas allt mer. Intressen som sjöfart, fiske, turism, försvar och vindkraft samsas i våra havsområden där användandet samtidigt måste ske inom ekosystemens ramar.

Havsplanering är ett viktigt verktyg för havets långsiktiga förvaltning och utveckling. Kustlänsstyrelserna har i uppdrag att bistå Havs- och vattenmyndigheten i nationell havsplanering, där vägledande havsplaner ska upprättas för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Kustlänsstyrelserna ska även stödja och samordna den kommunala havsplaneringen.

Avsikten med denna rapport är att den ska användas som stöd och kunskapsunderlag för kommuner men även andra regionala och lokala intressenter. Rapporten beskriver och analyserar förutsättningarna år 2015 för Bottniska viken.

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg och Uppsala län har samarbetat i framtagandet av rapporten där Länsstyrelsen Västernorrland varit samordnande.

Kontakt