Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Havsörn i Västernorrland

Om publikationen

Löpnummer:
1
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport

Inventering och övervakning av länets havsörnspopulation är en del av den regionala miljöövervakningen inom programområdet Kust och hav, delprogram: Havsörn (Y23) (Olofsson 2009).

Delprogrammet kompletterar övrig övervakning som både är av biologisk och kemisk karaktär och är ett led i att följa upp både de nationella och de regionala miljömålen Hav i balans och levande kust och skärgård, Giftfri miljö och Ett rikt växt- och djurliv.

Kontakt