Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Handlingsprogram för uppdragsarkeologin i Västernorrland 2018-2022

Om publikationen

Löpnummer:
2017:19
Diarienummer:
436-5321-16
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
106
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Detta är Länsstyrelsen Västernorrlands handlingsprogram för uppdragsarkeologin länet.

Länsstyrelsen Västernorrland har valt att fokusera på den goda vetenskapliga kvaliteten i detta program. Därför består delar av programmet av metodbeskrivningar för flera av de vanligaste naturvetenskapliga metoder som används i arkeologin.

I programmet finns också en beskrivning av förutsättningar för arkeologi i länet. Vi hoppas att detta program ska kunna förmedla vad vi förväntar oss av undersökare som har intresse att arbeta med uppdragsarkeologi i Västernorrlands län.

Kontakt