Handlingsprogram för uppdragsarkeologin i Västernorrland 2018-2022

Om publikationen

Löpnummer: 2017:19

Diarienummer: 436-5321-16

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 106

Publikationstyp: Rapport

Detta är Länsstyrelsen Västernorrlands handlingsprogram för uppdragsarkeologin länet. Enligt riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1) bör varje länsstyrelse ha ett handlingsprogram eller en strategi för uppdragsarkeologin i sin region.

Vi har fått god hjälp av flera forskare med att försöka beskriva metoderna på ett begripligt sätt. Alla fel som fortfarande finns i beskrivningarna beror på att författaren själv är humanist och har ingen skolning i naturvetenskaperna.

I programmet finns också en beskrivning av förutsättningar för arkeologi i länet. Vi hoppas att detta program ska kunna förmedla vad vi förväntar oss av undersökare som har intresse att arbeta med uppdragsarkeologi i Västernorrlands län. Målet med all arkeologi är att generera kunskap.

Handlingsprogram för uppdragsarkeologin i Västernorrland 2018-2022 - Länsstyrelsen i Västernorrland

            Vi har fått god hjälp av flera forskare med att försöka beskriva metoderna på ett begripligt sätt. Alla fel som fortfarande finns i beskrivningarna beror på att författaren själv är humanist och har ingen skolning i naturvetenskaperna.

I programmet finns också en beskrivning av förutsättningar för arkeologi i länet. Vi hoppas att detta program ska kunna förmedla vad vi förväntar oss av undersökare som har intresse att arbeta med uppdragsarkeologi i Västernorrlands län. Målet med all arkeologi är att generera kunskap.
            

Kontakt