Handlingsprogram för uppdragsarkeologin i Västernorrland 2018-2022

Om publikationen

Löpnummer: 2017:19

Diarienummer: 436-5321-16

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 106

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Detta är länsstyrelsen Västernorrlands handlingsprogram för uppdragsarkeologin länet.

Länsstyrelsen Västernorrland har valt att fokusera på den goda vetenskapliga kvaliteten i detta program. Därför består delar av programmet av metodbeskrivningar för flera av de vanligaste naturvetenskapliga metoder som används i arkeologin.

I programmet finns också en beskrivning av förutsättningar för arkeologi i länet. Vi hoppas att detta program skall kunna förmedla vad vi förväntar oss av undersökare som har intresse att arbeta med uppdragsarkeologi i Västernorrlands län.

Kontakt