Handlingsplan kompetensförsörjning

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 301-8674-15

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 28

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Kompetensfrågor och kompetensförsörjning är centrala delar i det regionala tillväxtarbetet. En god kompetensförsörjning är nödvändig för företagens tillväxt och konkurrenskraft och skapar förutsättningar för en växande marknad i Västernorrland.

Att länets elever når skolans mål och att få fler att välja högre utbildning är avgörande för att regionen ska växa och utvecklas. Matchning, att fler väljer en utbildning som är efterfrågad i regionen, är en annan prioriterad fråga för länet att satsa på. Förutsättningarna för detta skapas genom att utbildningsaktörer, offentliga verksamheter och privata arbetsgivare samarbetar och samverkar.

Kontakt