Handlingsplan: Integration

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 24

Publikationstyp: Strategi

I länets regionala utvecklingsstrategi finns ett uttalat mål att fler människor ska välja att bosätta sig i Västernorrland. Fler invånare innebär ökade möjligheter för matchning på arbetsmarknaden och en bredare kompetensbas. Men det innebär också fler intressanta möten där människor och idéer möts. Det är då utveckling skapas.

Vår möjlighet att ta emot människor från andra länder och vår förmåga att skapa en god miljö för dem som kommer till vårt län är viktiga. Att människor kommer till vårt län från många olika länder skapar utvecklingspotential för företag, utrymme för samhällsservice och grund för vår välfärd.

 

Kontakt