Handlingsplan innovation

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 301-248-16

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 20

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Innovation handlar om att skapa nya värden för människor, företag och i samhället i stort. Innovation är med andra ord ett av grundfundamenten för hållbar tillväxt och välfärd i Västernorrland.

Handlingsplanen för innovation är ett sätt att konkretisera våra mål i den regionala utvecklingsstrategin och anger länets gemensamma prioriteringar för innovationsarbetet i Västernorrland. Handlingsplanen sträcker sig tre år framåt, till 2018, och kommer att uppdateras kontinuerligt.

Kontakt