Handlingsplan: Energi och klimat

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland 2011-2020 pekar ut länets gemensamma färdriktning.

Syftet med denna handlingsplan är att lyfta fram ett antal prioriterade insatsområden och aktiviteter som leder till ökad energieffektivisering och minskad klimatpåverkan och som därmed bidrar till att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin.

Kontakt