Handlingsplan: Energi- och klimat

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
423-6227-15
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland 2011-2020 pekar ut länets gemensamma färdriktning. Syftet med denna handlingsplan är att lyfta fram ett antal prioriterade insatsområden och aktiviteter som leder till ökad energieffektivisering och minskad klimatpåverkan och som därmed bidrar till att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin.

Det är viktigt med en bred samverkan inom länet för att nå de mål som finns uppsatta till år 2020 i länets regionala utvecklingsstrategi. Under arbetet med att ta fram handlingsplanen har samverkan varit en förutsättning som genomsyrat hela processen. Kommuner, företag och andra organisationer har deltagit i arbetet och länsstyrelsens ambition är att den samverkan som nu inletts ska utvecklas.

Kontakt