Grafisk manual

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
43
Publikationstyp:
Annan

Länsstyrelsen Västernorrland samordnar de statliga intressena i länet, främjar en hållbar regional utveckling och fungerar som en länk mellan regeringen och riksdag och länets kommuner och invånare. Länsstyrelsens verksamhet har en stor bredd och myndigheten kommunicerar med många olika intressen i samhället.

Vår grafiska profil är vårt ansikte utåt. Vår kommunikation ska vara korrekt, enkel och konsekvent, samt inge förtroende. Den grafiska manualen ger våra medarbetare och samarbetspartners vägledning i kommunikationsarbetet.

Kontakt