Glanstagel - en sällsynt istidsrelik vid Höga Kusten

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 8

Publikationstyp: Rapport

Glanstagel är en istidsrelikt som förekommer sällsynt på exponerade klippor och bergstoppar vid Höga Kusten.

Kontakt