Gaddsteklar, flugor och andra insekter

Om publikationen

Löpnummer: 2017:01

Diarienummer: 502-8822-13

ISBN/ISSN-nr: 1403-624X

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 152

Publikationstyp: Rapport


En inventering i sandområden och ängsmarker i
Västernorrland 2011-2012

Inventeringen av steklar i sandiga miljöer har genomförts som ett samarbete mellan den regionala miljöövervakningen (RMÖ) och åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP).

Planeringen av inventeringen ägde rum då det fortfarande fanns en plan att ta fram ett åtgärdsprogram för rovsteklar i sandiga miljöer. Detta åtgärdsprogram fullföljdes inte utan Naturvårdsverket la ner framtagandet. Länsstyrelsen Västernorrland fullföljde dock inventeringen som genomfördes under sommaren 2011 i Ångermanland och 2012 i Medelpad.

Inventeringen omfattade ett mycket stort material och innebär ett stort steg för att förbättra kunskapen om utbredningen av steklar knutna till sandiga miljöer i Västernorrland. Resultatet förväntas även kunna vara värdefullt i bedömningar om hur man skall se på täkttillstånd och återställningsarbete. Kunskapen kan även få viss påverkan hur man ser på skötsel av skyddade områden.

Många nya arter för länet hittades i fällorna och vissa var till och med nya för landet.

Kontakt