Från spännande historia till levande kulturarv, Sundsvall

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 16

Publikationstyp: Broschyr/folder

En broschyr per kommun lyfter fram ett urval av intressanta platser att besöka.

För att locka så många som möjligt finns broschyrerna på fyra grundspråk, svenska, engelska, arabiska och persiska. Beroende på kommun finns broschyren dessutom på ryska, amhariska, somaliska, spanska samt franska.

Materialet har producerats av Länsstyrelsen i samverkan med länets museer, bibliotek och arkiv. Utgångspunkten har varit de byggnader, kyrkor och fornlämningar, som Länsstyrelsen arbetar med utifrån Kulturminneslagen och de olika kommunernas museer, bibliotek och arkiv.


Kontakt