Framtidsklimat i Västernorrlands län - enligt RCP-scenarier (SMHI)

Om publikationen

Löpnummer: Klimatologi, Nr 35

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1654-2258

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 82

Publikationstyp: Rapport

Hur klimatet i vårt län utvecklas beror på hur användningen av fossila bränslen blir i framtiden. Det vill säga hur mycket mängden växthusgaser ökar i atmosfären.

Rapporten beskriver dagens och framtiden klimat i Västernorrland. Den är baserad på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar: begränsade utsläpp (RCP4.5) respektive höga utsläpp
(RCP8.5).

Kontakt