Framtidsklimat i Västernorrlands län - enligt RCP-scenarier (SMHI)

Om publikationen

Löpnummer:
Klimatologi, Nr 35
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1654-2258
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
82
Publikationstyp:
Rapport

Hur klimatet i vårt län utvecklas beror på hur användningen av fossila bränslen blir i framtiden. Det vill säga hur mycket mängden växthusgaser ökar i atmosfären.

Rapporten beskriver dagens och framtiden klimat i Västernorrland. Den är baserad på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar: begränsade utsläpp (RCP4.5) respektive höga utsläpp (RCP8.5).

Kontakt