Förvaltningsplan för Världsarvet Höga kusten 2017-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2017:07
Diarienummer:
512-5472-2016
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Höga Kusten är starkt präglat av den senaste istiden och den efterföljande landhöjningen. Ingen annanstans på jorden har landet rest sig lika mycket efter en period med inlandsis. Det var dessa unika värden som fick Unescos Världsarvskommitté att år 2000 uppta Höga Kusten på världsarvslistan. Sex år senare utvidgades världsarvet med Kvarkens skärgård i Finland. Sverige och Finland har ett gemensamt åtagande att förvalta och skydda världsarvet för framtida generationer. Vi ska också informera och utbilda medborgare och besökare om områdets värden.

I Höga Kusten är det länsstyrelsen Västernorrland som samordnar förvaltningen och som är statens regionala representant i världsarvsarbetet. I denna förvaltningsplan beskriver vi världsarvsvärdena, berättar hur de är skyddade idag, redogör för förvaltningsorganisationen och sätter mål för världsarvsförvaltningen. Förvaltningsplanen sträcker sig fram till år 2020.

Kontakt