Förvaltningsplan för stora rovdjur i Västernorrlands län 2006-2010

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 67

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Länsstyrelsen har en viktig roll för hur våra rovdjursstammar ska skötas i Västernorrland.

Den nu gällande nationella rovdjurspolitiken har varit utgångspunkt för att ta fram denna förvaltningsplan som anger en övergripande strategi för förvaltningen av rovdjuren. Planen ska också vara vägledande för länsstyrelsens hållningssätt och förvaltande arbete med de stora rovdjuren i länet.

Kontakt