Förslag på utvecklad myndighetssamverkan kring våld i nära relationer

Om publikationen

Löpnummer:
2016:3
Diarienummer:
801-2652-16
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
15
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har utifrån sitt övergripande samordningsuppdrag gällande mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck utrett möjligheterna till en fördjupad myndighetssamverkan. Denna utredning föreslår ett konkret samarbete myndigheterna emellan som ska höja kvalitén och kvalitetssäkra myndigheternas gemensamma arbete och ge förutsättningar för kvalitetshöjning av varje myndighetsarbete, med målsättning att våldsutsatta och våldsutövare ska få tillgång till samhällets stödinsatser.

Kontakt