Forntid i Västernorrlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2014:24, Länsstyrelsen Västernorrland, 2014:17 Murberget, länsmuseet Västernorrland.
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-624x
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
383
Publikationstyp:
Rapport

Under åren 2006-2008 deltog författaren i det s.k. Access-projektet på Länsmuseet Västernorrland med syfte att tillgängliggöra kulturhistoriskt material. Uppdraget var att leta fram kulturhistoriska rapporter och sätta samman ett register över dessa.

Databasen kallad ADIN (Arkeologiska Databaser I Norrland) startades 1995 på initiativ av Per H Ramqvist då på Umeå universitet.

Den arkeologiska databasen ADIN innehåller nu de allra flesta undersökningar som gjorts i Västernorrlands län från 1680-2014. En avslutning på arbetet var att sätta samman kunskaperna från alla dessa undersökningar i en arkeologisk sammanställning eller historik. Någon sådan sammanställning har inte gjorts sedan 1977 då Evert Baudou och Klas-Göran Selinge gjorde den gedigna Västernorrlands förhistoria. Utan detta verk hade den nuvarande sammanställningen inte varit möjlig. Det har inte varit författarens syfte att skapa ett verk liknande deras, som fortfarande är standardverket för all arkeologisk forskning i länet. Författaren hoppas dock på att denna sammanställning kan fungera som komplement till deras arbete.

Kontakt