Forntid i Västernorrlands län - en historik över arkeologiska undersökningar under drygt 330 år

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0349-2206

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 378

Publikationstyp: Rapport

Forntid i Västernorrlands län - en historik över arkeologiska undersökningar under drygt 330 år

Forntid i Västernorrlands län - En historik över arkeologiska undersökningar under drygt 330 år, har haft en föregångare i en rapport
med samma titel, vilken gavs ut 2014. Texten har sedan dess genomgått en språkgranskning och fått ny layout. Vissa bilder har bytts och felaktigheter har rättats till. Innehållet är dock till största del det samma som i den tidigare rapporten. Många nya resultat har framkommit efter 2014 men det har inte funnits tid eller medel för att bearbeta och väva in dessa i denna
bok. Emellertid har de nya resultaten inte ändrat bilden nämnvärt från det som framkommit fram till 2014. Vissa bilder har däremot stärkts, som till exempel om den tidiga odlingen.

Kontakt