Förändring av bottenfaunan efter utrivningen av Kubadammen, Nätraån

Om publikationen

Löpnummer:
2019:03
Diarienummer:
511-3371-18
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport
Förändring av bottenfaunan efter utrivningen av Kubadammen, Nätraån

I denna studie har det undersökts hur bottenfaunan förändrats efter utrivningen av Kubadammen (Nätraån, Västernorrlands län). Dammen revs 2007 och bottenfaunaprov togs 2007, 2008, 2009, 2012 och 2015.

Analyserna av provtagningsdata delades upp i två delar, en som baseras på insamlade individer som kunde bestämmas till art och en som baserades på artgrupper (familj eller annan högre taxonomisk grupp). Analysen baserad på arter visade att artantalet i stort sett varit konstant efter utrivningen. Men i påverkansområdena fanns en tendens till att artantalet initialt minskade för att sedan öka.

Kontakt