Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiskvägsinventering 2018-2019

Om publikationen

Löpnummer:
2020:2
Diarienummer:
532-8432-2020
ISBN/ISSN-nr:
1403-624X
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
334
Publikationstyp:
Rapport
Fiskvägsinventering 2018-2019

Fiskeutredningsgruppen (FUG) vid Norrbottens- Västernorrlands- och Västra Götalands länsstyrelser har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten inventerat och dokumenterat fiskvägar i Sverige. Denna rapport avhandlar fiskvägar i Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län och är utförd av FUG vid Länsstyrelsen Västernorrland.

För att erhålla ett underlag på förekommande fiskvägar har utdrag ur databasen ”Åtgärder i vatten” inhämtats. Underlaget har sedan kompletterats med hjälp av medarbetare i de berörda länen. Fiskvägarna har därefter besökts i fält. Fältinventeringarna genomfördes från juni till november åren 2018 och 2019.

Totalt omfattar rapporten 134 fiskvägar, varav 64 i Gävleborg, 27 i Västernorrlands län och 43 i Jämtlands län. Av dessa har 116 inventerats i fält och 18 tillkommit i efterhand. Den vanligaste fiskvägstypen är bassängtrappor som uppgick till 56 stycken. Näst vanligast är omlöp. Totalt besöktes 22 omlöp. Andra fiskvägstyper i rapporten är tröskel, denilränna, fisklucka, hiss, inlöp, slitsränna och ränna.

Kontakt